TSAB :: Thai Studyabroad Consultant
Work & Travel USA
username:
password:
Contact US

จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 18.00 น

เสาร์
9.00 - 16.30 น

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
AUS 17,350 Baht
USA 4,620 Baht
UK 10,348 Baht
NZ 5,000 Baht
Canada 4,000 Baht
Related Link
ทุนการศึกษา [OCSC]
ทุนการศึกษา [NSTDA]
ตั๋วนักเรียนราคาประหยัด
ร้านอาหารไทยในต่างแดน
หาที่พักต่างแดน
EXCHANGE RATE
TOFEL
IELTS
GMAT
GRE
สมาชิก
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)
Membership:
Latest: Barnypok
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 24955

People Online:
Visitors:
Members:
Total: 0
Counter
Page Counter: 16089
Since: 10 Apr 2005
Exchange Rate

Professional English Program เป็นหลักสูตรที่ออกแบบ มาเพื่อให้นักเรียน ที่ต้องการเรียนภาษาและทำงานหาประสบการณ์ในประเทศอังกฤษ โครงสร้างของหลักสูตรจะแบ่งเป็น 4 ช่วง โดยเริ่มจากช่วงแรกจะเป็นการเรียนภาษา ซึ่งเนื้อหาที่จะเรียนของหลักสูตรนี้จะเน้นไปที่สองด้าน คือ ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะในด้านการทำงาน จากนั้นทางสถาบันก็จะจัดหาสถานที่ทำงานให้นักเรียน โดยดูจากพื้นฐานการศึกษาของแต่ละคนเป็นหลักค่ะ โดยหลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก Accredited by a Nationally recognized examination body and The National Council of Further Education.
 
Start Dates for the PEP course ToP
PEP Course starts every Monday
 
Examples of Internships available ToP
• Marketing
• Finance
• Travel and Tourism
• Public Relations
• IT and Computing
 
Hotel and Catering (paid option) ToP
โดยงานที่ทำจะได้รับค่าแรงตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ คือสาขา Hotel and Catering
คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการคือ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป นักเรียนต้องเรียนภาษาให้ได้ระดับ Intermediate Level หรือ IELTS ประมาณ 4.5 และเมื่อฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะกลับเข้ามาเรียนที่สถาบัน อีก 1 สัปดาห์ เพื่อสรุปและประเมิณผลในการฝึกงาน
หลังจากจบคอร์สแล้วนักเรียนสามารถเลือกที่จะสมัครเข้ารับการประเมิณผลการฝึกงานจาก UCLES เพื่อที่จะได้รับ University of Cambridge Work Experience Certificate ได้ด้วยค่ะ และนักเรียนจะได้รับ Professional Diploma จากสถาบัน เมื่อสำเร็จหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่ฝึกงานในสาขา Accounting & Finance, Health Care, Hotel & Catering, Information Technology
 
ระยะเวลาของหลักสูตร ToP
สำหรับนักเรียนที่ฝึกงานด้านการโรงแรมจะได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า 4.5 ปอนด์ต่อชั่วโมง ฝึกงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมโรงแรมจะมีที่พักและอาหารให้แก่พนักงาน โดยนักเรียนจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 100 – 120 ปอนด์ ต่อ สัปดาห์
 
ระยะเวลาของหลักสูตร ToP
ระยะเวลาของหลักสูตร สามารถเลือกได้ 4 แบบ

1. เรียนภาษา 4 สัปดาห์ ฝึกงาน 22 สัปดาห์
ประเมินผล 1 สัปดาห์ รวม 27 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 1,375 ปอนด์
(96,250 บาท)
2.เรียนภาษา 8 สัปดาห์ ฝึกงาน18 สัปดาห์ ประเมินผล 1 สัปดาห์ รวม 27 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 1,625 ปอนด์
(120,250 บาท)
3.เรียนภาษา 12 สัปดาห์ ฝึกงาน 22 สัปดาห์ ประเมินผล 1 สัปดาห์ รวม 35 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 2,040 ปอนด์
(150,960 บาท)
4.เรียนภาษา 16 สัปดาห์ ฝึกงาน 18 สัปดาห์ ประเมินผล 1 สัปดาห์ รวม 35 สัปดาห์ ค่าเล่าเรียน 2,880 ปอนด์
(213,120 บาท)
 
ตัวอย่างอัตราค่าใช้จ่ายทั้งโครงการ 27 สัปดาห์ ToP
สถาบัน Twin College หลักสูตร Professional English Program (PEP)
เมือง Lodnon ประเทศ United Kingdom
รายละเอียด เงินตราต่างประเทศ
Sterling
อัตราแลกเปลี่ยน
(70 บาท)
ค่าเล่าเรียน 1,375 96,250
ค่าที่พัก homestay 460 32,200
ค่าบริการรับที่สนามบิน 60 Pound 65 4,550
ค่าธรรมเนียมวีซ่า   5,950
ค่าตั๋วเครื่องบิน one way ticket Ticket   20,000
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณ   158,950
หมายเหตุ*
- อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระค่าเล่าเรียน
- หากน้องๆ ที่มีเพื่อนหรือญาติอยู่ ก็ไม่ต้องเสียค่าที่พักและค่ารับส่งสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงค่ะ
- ราคาค่าตั๋วเครืองบินขึ้นอยู่กับสายการบินที่นักเรียนเลือกใช้บริการ ว่าจะซื้อตั๋วไปกลับ
หรือไป อย่างเดียว ราคาดังกล่าวเป็นราคา oneway
 
สมัครเรียน PEP ToP
ชื่อ(ไทย) :
ชื่อ(อังกฤษ) :
วัน เดือน ปี เกิด :
อายุ :
สถานะภาพ จบการศึกษาระดับ :
หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ :
คณะ :
ระดับการศึกษา :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
FAX :
อีเมล์ :
ประการณ์การทำงาน : มี    ไม่มี
สถานที่ฝึกงานหรือทำงาน :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาการทำงาน :
 
สนใจติดต่อ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Thai Study Abroad Consultant

อาคารอาคาร 491 ชั้น 4 ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( ติดกับสถาบันกวดวิชาฯ เดอะเบรน)
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2245-5845 (4 คู่สายอัตโนมัติ), 06-3834454 FAX : 0-2245-5849
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.TSAB ขอแนะนำ สถาบันและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.143 Seconds