TSAB :: Thai Studyabroad Consultant
Work & Travel USA
username:
password:
Contact US

จันทร์ - ศุกร์
9.00 - 18.00 น

เสาร์
9.00 - 16.30 น

ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
AUS 17,350 Baht
USA 4,620 Baht
UK 10,348 Baht
NZ 5,000 Baht
Canada 4,000 Baht
Related Link
ทุนการศึกษา [OCSC]
ทุนการศึกษา [NSTDA]
ตั๋วนักเรียนราคาประหยัด
ร้านอาหารไทยในต่างแดน
หาที่พักต่างแดน
EXCHANGE RATE
TOFEL
IELTS
GMAT
GRE
สมาชิก
Welcome, Anonymous
Nickname
Password
(Register)
Membership:
Latest: Barnypok
New Today: 0
New Yesterday: 0
Overall: 24955

People Online:
Visitors:
Members:
Total: 0
Counter
Page Counter: 55451
Since: 10 Apr 2005
Exchange RateWork and Study in Australia เป็นโครงการที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 25 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พร้อมกับการทำงานในประเทศออสเตรเลียและได้รับค่าตอบแทนในการทำงาน กับสถาบันภาษา ทีได้การรับรองมาตรฐาน ได้ประสบการณ์จริง จากการทำงานร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวต่างชาติ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของออสเตรเลีย โดยได้เข้าทำงานในบริษัทต่าง ๆ ที่ทางสถาบันได้จัดหาให้ เป็นเวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนจะได้รับการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดจากสถาบันเป็นอย่างดี และได้ใช้ชีวิตและท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย

ระยะเวลาโครงการ ขั้นต่ำ 12 สัปดาห์ ขั้นสูงสุด 52 สัปดาห์
- อาทิตย์ที่ 1 และ 2 เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมสัมภาษณ์งานกับบริษัท และเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันก่อนเริ่มงาน
- อาทิตย์ที่ 3 เป็นต้นไป เรียนภาษาอังกฤษ พร้อมกับทำงานจริง

ประเภทของงาน
ประเภทของงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการ จะเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านนั้นมากนัก แต่เน้นเรื่อง ความขยัน อดทน กล้าแสดงออก และสิ่งที่สำคัญขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าจ้าง ซึ่งดูจากผลจากทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นหลัก งานเป็นงานด้านการบิรการ เช่น การท่องเที่ยว สวนสนุก ร้านอาหาร โรงแรม ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งทางสถาบันฯ จะประสานงานกับนายจ้างในการคัดเลือกงานให้ตรงกับความสามารถของนักศึกษา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายของโครงการ มีดังนี้
1. ค่าสมัครสอบ 300 บาท
2. ค่าเข้าร่วมโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สถาบัน North Sydney English College หลักสูตร Work & Study 24 สัปดาห์
เมือง Sydney ประเทศ Australia
รายละเอียด เงินตราต่างประเทศ [22 บาท / 1AUD]
ค่าจัดหางาน $ 250
ค่าเล่าเรียน $170/week $ 4,080
ค่าจัดหาที่พัก $ 200
ค่าที่พัก Homestay 1 เดือน $ 1,000
ค่ารับจากสนามบิน $ 250
ค่าประกันสุขภาพ $ 172.50
ค่าวีซ่า $ 450
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 135,355 บาท
หมายเหตุ*
- เริ่มเรียนได้ทุกวันจันทร์
- อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระค่าเล่าเรียน

สถาบัน Aspect หลักสูตร OPUS Paid Work & Study 20 สัปดาห์
เมือง Sydney ประเทศ Australia
รายละเอียด เงินตราต่างประเทศ [22 บาท / 1AUD]
ค่าสมัคร $ 195
ค่าเล่าเรียน $ 5,000
ค่าจัดหาที่พัก $ 195
ค่าที่พัก Homestay 4 สัปดาห์ $ 1,020
ค่ารับจากสนามบิน $ 140
ค่าประกันสุขภาพ $ 160
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 157,520 บาท
หมายเหตุ*
- อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระค่าเล่าเรียน

สถาบัน Aspect หลักสูตร OPUS Paid Work & Study 20 สัปดาห์
เมือง Sydney ประเทศ Australia
รายละเอียด เงินตราต่างประเทศ [22 บาท / 1AUD]
ค่าสมัคร $ 195
ค่าเล่าเรียน $ 4,900
ค่าจัดหาที่พัก $ 195
ค่าที่พัก Homestay 1 เดือน $ 800
ค่ารับจากสนามบิน $ 110
ค่าประกันสุขภาพ $ 160
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 139,920 บาท
หมายเหตุ*
- อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระค่าเล่าเรียน

สถาบัน Aspect หลักสูตร OPUS Paid Work & Study 20 สัปดาห์
เมือง Perth ประเทศ Australia
รายละเอียด เงินตราต่างประเทศ [22 บาท / 1AUD]
ค่าสมัคร $ 195
ค่าเล่าเรียน $ 4,900
ค่าจัดหาที่พัก $ 195
ค่าที่พัก Homestay 1 เดือน $ 840
ค่ารับจากสนามบิน $ 100
ค่าประกันสุขภาพ $ 160
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 139,920 บาท
หมายเหตุ*
- อัตราแลกเปลี่ยนอาจเปลี่ยนแปลงได้และนักเรียนจะจ่ายตามอัตราจริง ณ วันที่ชำระค่าเล่าเรียน
 
สมัครโครงการ Work and Study in Australia ToP
ชื่อ(ไทย) :
ชื่อ(อังกฤษ) :
วัน เดือน ปี เกิด :
อายุ :
สถานะภาพ จบการศึกษาระดับ :
หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ :
คณะ :
ระดับการศึกษา :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
เบอร์โทรศัพท์(บ้าน) :
เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) :
FAX :
อีเมล์ :
ประการณ์การทำงาน : มี    ไม่มี
สถานที่ฝึกงานหรือทำงาน :
ตำแหน่ง :
ระยะเวลาการทำงาน :
สมัครงานตำแหน่ง :
 
สนใจติดต่อ

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ

Thai Study Abroad Consultant

อาคารอาคาร 491 ชั้น 4 ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ( ติดกับสถาบันกวดวิชาฯ เดอะเบรน)
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2245-5845 (4 คู่สายอัตโนมัติ), 06-3834454 FAX : 0-2245-5849
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.

หมายเหตุ : Thai Study Abroad Consultant
ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าTSAB ขอแนะนำ สถาบันและมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเรียนต่อต่างประเทศ


Web site engine's code is Copyright © 2002 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.
Page Generation: 0.138 Seconds