Webboard  Aupair เรื่องเล่าจาก aupair Aupair Gallery สมัคร

America
Belgium
Netherlands
Norway
Denmark
Sweden
Switzerland
France
German
Australia
New Zealandโครงการ Au Pair Netherlands


โครงการ Au Pair Netherlands
คือ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนานาประเทศที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปี  ที่ต้องการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ฝึกฝนทักษะภาษาที่สามจากเจ้าของภาษา  เรียน ทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ เบลเยี่ยม  ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัย  และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1-3 ปี  ผู้สมัครออแพร์จะได้รับการดูแลเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอุปถัมภ์  โดยหน้าที่หลักของออแพร์คือ ดูแลเด็กและช่วยผิดชอบเรื่องงานบ้าน

เกี่ยวกับ Au Pair Netherlands
ชั่วโมงการทำงาน Au Pair จะต้องทำงานไม่เกิน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ ไม่เกิน 5 วัน ต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการทำงานสูงสุด 8 ชั่วโมงต่อวัน
หน้าที่ที่ผิดชอบ นอกเหนือจากการดูแลเด็กแล้ว  ออแพร์ยังต้องรับชอบเรื่องงานบ้านบางส่วน เช่น ช่วยทำความสะอาดบ้าน, จับจ่ายซื้อของ, ซักผ้า, ล้างจาน จัดเตรียมอาหาร
ที่พักอาศัยและอาหาร Au Pair จะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวเนเธอร์แลนด์  โดยจะมีห้องนอนส่วนตัวพร้อมเฟอร์นิเจอร์และอาหาร
รายได้   Au Pair จะได้รับรายได้เป็นเงินยูโร โดยรายได้จะอยู่ที่ระหว่าง €300 - €400 ต่อเดือน ประมาณ 20,000 บาท
ประกันสุขภาพ Au pair จะได้รับประกันสุขภาพโดยที่ทางโฮสแฟมมิลี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Au Pair จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับ โดยโฮสแฟมมิลี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
ทุนการศึกษา Au Pair  จะได้รับทุนการศึกษาจากโฮสแฟมมิลี่ เป็นจำนวนเงิน  €230
การฝึกอบรม Au Pair จะได้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Au Pair Netherlands ซึ่งจะมีขึ้นภายใน 30 วันแรกหลังจาก Au Pair ได้มาถึงบ้านโฮส  โดยการอบรมจะมีระยะเวลา 1 วัน พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งโฮสแฟมมิลี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
โทรศัพท์มือถือ Au Pair จะได้รับโทรศัพท์มือถือใช้ส่วนตัวเป็นระบบ pre paid จากโฮส
ค่าใช้จ่าย VISA ค่าธรรมเนียมวีซ่าทั้งหมด โฮสแฟมมิลี่เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
วันหยุดต่อเนื่อง Au Pair จะได้รับวันหยุดต่อเนื่องสูงเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยที่ Au Pair จะยังได้รับรายได้ต่อเนื่องในช่วงวันหยุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร Au Pair Netherlands and Belgium
1. อายุระหว่าง 18-26 ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมปลายขึ้นไป, กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาแล้ว
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สุขภาพแข็งแรง
5. ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ
6. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ Netherlands or Belgium  1 ปี
7. มีความพร้อมที่จะทำงานบ้าน ควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโครงการ และนัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและสัมภาษณ์ได้ที่หมายเลข สำนักงานกรุงเทพ 0-2245-5845 สำนักงานเชียงใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (9.00-18.00น.) และวันเสาร์เวลา 9.00-16.30น.
2. เมื่อผ่านการสอบ และสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารการสมัคร โดยจะมีพี่ๆ ทีมงาน TSAB คอยดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร และเอกสารที่จำเป็นเบื้องต้น
3. เมื่อน้องๆ รวบรวมเอกสารครบแล้ว สามารถโทรนัดตรวจเอกสารทั้งหมดได้ และเข้ามาสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Final Interview) พร้อมจัดส่งเอกสารให้ทาง Agency ที่ Belgium and Nerthrlands
4. หลังจากที่น้องๆ ได้รับการติดต่อจาก Host Family เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยแล้ว น้องๆ ก็สามารถที่จะเลือกครอบครัวได้ด้วยตนเอง
5. หลังจากที่น้องๆ เลือกครอบครัว แล้วทาง Host Family จะเป็นผู้ดำเนินการขอวีซ่าให้กับน้อง ๆ และจัดส่งเอกสารวีซ่ามาให้  แล้วนำไปติดประทับตราวีซ่าที่สถานทูต โดยจะได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ TSAB ในขั้นตอนการดำเนินเอกสารวีซ่า
6. หลังจากได้วีซ่าแล้ว น้องๆ ก็เตรียมตัวเดินทางสู่บ้าน Host Family และเริ่มต้นการใช้ชีวิตเป็น Au Pair ได้เลยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ..........

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
อาคาร 491 ชั้น 4 ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(ติดกับสถาบันกวดวิชาฯ เดอะเบรน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2245-5845 (4 คู่สายอัตโนมัติ), 06-383-4454
Fax: 0-2245-5849

www : http://www.thaistudyabroad.com Email: info@thaistudyabroad.com