Webboard  Aupair เรื่องเล่าจาก aupair Aupair Gallery สมัคร

America
Belgium
Netherlands
Norway
Denmark
Sweden
Switzerland
France
German
Australia
New Zealandโครงการ Au Pair Sweden


โครงการ Au Pair Sweden
เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปี และมีความสนใจในภาษาหรือมีความรู้ภาษาSwedishเบื้องต้น เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวSwedish เพื่อเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและได้เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยหน้าที่หลักของAu Pairคือ ดูแลเด็กและช่วยผิดชอบเรื่องงานบ้าน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ Sweden
             Sweden เป็นอีกประเทศหนึ่งในแถบ Scandinavia ที่มีภูมิประเทศสวยมาก เต็มไปด้วยภูเขาและ พื้นที่เล่นสกีในแถบภาคเหนือ, ทะเลสาบขนาดใหญ่, พื้นที่แถบภาคใต้เต็มไปด้วยแมกไม้ และยังมีพื้นที่แนวภูเขากั้นระหว่างประเทศที่สามารถมองเห็นเมือง Copenhagen, Denmark สามารถเดินทางโดยรถไฟจากเมือง Malmo
             Sweden เป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดรางวัล Nobel และยังเป็นต้นกำเนิดห้างสรรพสินค้า IKEA และ บริษัทร่วมระหว่างประเทศอีกมากมาย
             เมืองหลวงของ Sweden คือ Stockholm ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะมากมายที่ประกอบไปด้วยมนต์เสน่ห์ในส่วนของเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านอาหารเล็กๆ ที่ทันสมัย และแหล่งช้อปปิ้ง


คุณสมบัติของผู้สมัคร Au Pair Sweden
1. อายุระหว่าง 18-30 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาแล้ว
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สุขภาพแข็งแรง
5. ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ
6. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดน เป็นระยะเวลา 1 ปี
7. มีความพร้อมที่จะทำงานบ้าน ควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนการสมัคร Au Pair Sweden
1. ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโครงการ และนัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์ได้ที่หมายเลข   0-2245-5845 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (9.00-18.00น.)และวันเสาร์เวลา 9.00-16.30น.
2. เมื่อผ่านการสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษ และสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารการสมัคร โดยจะมีพี่ๆ ทีมงาน TSAB คอยดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร และเอกสารที่จำเป็นเบื้องต้น
3. เมื่อน้องๆ รวบรวมเอกสารครบแล้ว สามารถโทรนัดตรวจเอกสารทั้งหมดได้ และเข้ามาสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Final Interview) พร้อมจัดส่งเอกสารให้ทาง Agency ที่ Sweden
4.

หลังจากที่น้องๆ ได้รับการติดต่อจาก Host Family เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยแล้ว น้องๆ ก็สามารถที่จะเลือกครอบครัวได้ด้วยต้นเอง

5. หลังจากที่น้องๆ เลือกครอบครัว และได้รับเอกสารจาก Agency ที่ Sweden แล้ว สามารถนำเอกสารไปยื่น วีซ่า โดยจะได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ TSAB ในขั้นตอนการดำเนินเอกสารวีซ่า
6. หลังจากได้วีซ่าแล้ว น้องๆ ก็เตรียมตัวเดินทางสู่บ้าน Host Family ที่ Sweden และเริ่มต้นการใช้ชีวิตเป็น Au Pair ได้เลยค่ะ

สิ่งที่ Au Pair Sweden จะได้รับ
1. ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในประเทศSweden และประเทศอื่นในแถบยุโรปที่มีความปลอดภัยสูงและสะดวกสบาย อีกทั้งยังได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ Sweden และประเทศอื่นที่เข้าร่วมโครงการ และยังได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
2. น้องๆ จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 20,000 บาท ต่อเดือนหรือ 3,500 SEK (ก่อนหักภาษี) และจะมีวันหยุดสัปดาห์ละ 2 วัน
3. น้องๆ จะมีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ โดยบางครอบครัวจะมีรถส่วนตัว หรือโทรศัพท์มือถือให้ใช้
4. น้องๆ จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ศึกษาภาษาSwedish โดย Host Family จะออกค่าเล่าเรียนให้กับ Au Pair ให้เรียน 40 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์
5. เมื่อสำเร็จโครงการแล้ว น้องๆ มีโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสสำหรับท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ..........

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
อาคาร 491 ชั้น 4 ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(ติดกับสถาบันกวดวิชาฯ เดอะเบรน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2245-5845 (4 คู่สายอัตโนมัติ), 06-383-4454
Fax: 0-2245-5849

www : http://www.thaistudyabroad.com Email: info@thaistudyabroad.com