Webboard  Aupair เรื่องเล่าจาก aupair Aupair Gallery สมัคร

America
Belgium
Netherlands
Norway
Denmark
Sweden
Switzerland
France
German
Australia
New Zealandโครงการ Au Pair Norway   


โครงการ
Au Pair Norway เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 18-29 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวNorwegian เพื่อเป็นเหมือนสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว และจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและได้เปิดโลกทัศน์ในต่างแดน ตลอดระยะเวลา 1 ปี โดยหน้าที่หลักของAu Pairคือ ดูแลเด็กและช่วยผิดชอบเรื่องงานบ้าน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ Norway
              Norway เป็นประเทศที่มีชื่อเสียง และเป็นที่รู้จักกันว่าสวยที่สุดในโลก ทั้งโอกาสที่จะได้สัมผัสกับเทือกเขา หน้าผาลึกของNorway, ski resort หรือแม้กระทั่งการเดินภูเขา Norway เป็นประเทศที่มีความสวยงามความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก
              อีกทั้งประชากรชาว Norwegians ก็เป็นกันเอง โดยชาว Norwegians มีความภาคภูมิใจกับประเทศตัวเองเป็นอย่างมาก และชาว Norwegians มีความเป็นอิสระเป็นอย่างมากอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร Au Pair Norway
1. อายุระหว่าง 18-26 ปี
2. กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือจบการศึกษาแล้ว
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4. สุขภาพแข็งแรง
5. ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ
6. มีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศ Norway เป็นระยะเวลา 1-2 ปี
7. มีความพร้อมที่จะทำงานบ้าน ควบคู่ไปด้วย

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดโครงการ และนัดสอบSLEP TESTและสัมภาษณ์ได้ที่หมายเลข 0-2245-5845 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ (9.00-18.00น.) และวันเสาร์เวลา 9.00-16.30น.
2. เมื่อผ่านการสอบ SLEP TEST และสัมภาษณ์เบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าร่วมโครงการโดยชำระค่าใบสมัคร และรับเอกสารการสมัคร โดยจะมีพี่ๆ ทีมงาน TSAB คอยดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารการสมัคร และเอกสารที่จำเป็นเบื้องต้น
3. เมื่อน้องๆ รวบรวมเอกสารครบแล้ว สามารถโทรนัดตรวจเอกสารทั้งหมดได้ และเข้ามาสัมภาษณ์รอบสุดท้าย (Final Interview) พร้อมจัดส่งเอกสารให้ทาง Agency ที่Norway
4. หลังจากที่น้องๆ ได้รับการติดต่อจาก Host Family เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยแล้ว น้องๆ ก็สามารถที่จะเลือกครอบครัวได้ด้วยต้นเอง
5. หลังจากที่น้องๆ เลือกครอบครัว และได้รับเอกสารจาก Agency ที่ Norway แล้ว สามารถนำเอกสารไปยื่นวีซ่า โดยจะได้รับคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ TSAB ในขั้นตอนการดำเนินเอกสารวีซ่า
6. หลังจากได้วีซ่าแล้ว น้องๆ ก็เตรียมตัวเดินทางสู่บ้าน Host Family ที่ Norway และเริ่มต้นการใช้ชีวิตเป็น Au Pair ได้เลยค่ะ

สิ่งที่ Au Pair Norway จะได้รับ
1. ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตในประเทศ Norway และประเทศอื่นในแถบยุโรปที่มีความปลอดภัยสูงและสะดวกสบาย อีกทั้งยังได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ Norway และประเทศอื่นที่เข้าร่วมโครงการ และยังได้มีโอกาสที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
2. น้องๆ จะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 22,000 บาท ต่อการทำงาน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยที่จะต้องไม่ทำงานเกินวันละ 5-6 ชั่วโมง
3. น้องๆ จะมีห้องพักส่วนตัว และเครื่องอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่างๆ โดยบางครอบครัวจะมีรถส่วนตัว หรือโทรศัพท์มือถือให้ใช้
4. น้องๆ จะมีโอกาสในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ศึกษาภาษานอร์เวเจียน โดย Host Family จะออกค่าเล่าเรียนให้กับ Au Pair
5. เมื่อสำเร็จโครงการแล้ว น้องๆ มีโอกาสที่จะได้รับเงินโบนัสสำหรับท่องเที่ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ..........

ศูนย์ศึกษาต่อต่างประเทศ Thai Study Abroad Consultant
สำนักงาน กรุงเทพมหานคร
อาคาร 491 ชั้น 4 ถ.ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
(ติดกับสถาบันกวดวิชาฯ เดอะเบรน) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel: 0-2245-5845 (4 คู่สายอัตโนมัติ), 06-383-4454
Fax: 0-2245-5849

www : http://www.thaistudyabroad.com Email: info@thaistudyabroad.com